Online systém pro testování podvědomí

StimulTest je určen k odhalení skutečného postoje testované osoby k jakémukoli jevu, činu nebo jiné osobě. Systém napomáhá hodnocení spolehlivosti, předvídatelnosti, skutečné motivace a prognózování chování.

Princip fungování StimulTestu

Princip fungování StimulTestu

"Systém pracuje s podvědomou složkou člověka, která neumí lhát. Všechny stimuly testu jsou pečlivě maskované. Při testování je potřeba stisknout jedno tlačítko počítače pokaždé, když se na obrazovce objeví maskovaná fráze nebo fotografie.

Postoj člověka ke stimulům se určuje dle rychlosti jeho reakce (když člověk pociťuje stress, jeho reakce se zrychlují nebo zpomalují). Po ukončení testování se výsledek automaticky vypočítá na serveru je okamžitě k dispozici na vašem osobním účtu.

Tarify za práci v systému

Testování je možné provádět v rámci testovacího, ročního nebo autonomního tarifu v závislosti na tom, jak intenzivně plánujete StimulTest užívat. Pro pravidelné provádění malého počtu testů je optimální koupit testy zvlášť nebo v balíčku. Pro rozsáhlejší průběžné testování doporučujem použít autonomní server spolu se svými kvalifikovanými odborníky a servisní podporou.

Testovací

 • do 1000 testů za rok
 • nákup testů nebo testovacích balíků
 • našim specialistům
 • Metodická podporado do 3 měsíce
 • ukládání dat na "cizí" server

Roční

 • do 10 000 testů za rok
 • nákup testů nebo testovacích balíků
 • naš / váš odborník
 • Metodická podpora do 1 roky
 • ukládání dat na "cizí" server

Autonomní

 • od 10 000 testů za rok
 • nákup testů nebo testovacích balíků
 • vlastní odborníci
 • Metodická podpora do 3 roky
 • ukládání dat na "váš" server

Vědecký výzkum StimulTestu

Technologie je bezpečná pro tělesné a duševní zdraví člověka. Nebyly pozorován žádné negativní dopady na člověka za 7 let pozorování.

Jedinečnost technologie je potvrzena patentem na užitný vzor. Certifikáty o shod potvrzují kvalitu fungování systému.

Více než 5 000 objektivních údajů vypovíd o přesnosti testů. Použití technologie umělé inteligence nám umožňuje neustále vylepšovat model a kvalitu výsledků testování.

Vědecký výzkum StimulTestu

Výhody systému

Vědecky podložená on-line technologie StimulTestu vám umožní rychle, přesně a ekonomicky zkoumat lidské podvědomí, poskytuje objektivní výsledky a spolehlivě ukládat všechny informace.

Přesné

Přesné

Testování vám umožňuje získat ta nejpřesnější data, protože lidské podvědom vždy “mluví pravdu”. Není možné vědomě deformovat výsledky. Účinnost je potvrzen více než 1000 testy v různých oblastech, prováděnými po dobu 7 let ve více než 10 zemích.

Rychlé

Rychlé

Doba trvání testu je 10-15 minut, a to kdykoliv, odkudkoliv, na libovolném počítači. Vyhodnocování získaných údajů a výpočet výsledku trvá 3-10 sekund. Systém umožňuje i testování velkého počtu lidí s komparativní analýzou všech výsledků.

Ekonomické

Ekonomické

Cena studie činí € v jakékoli formě platby. Neexistují žádné další náklady na nákup speciálního vybavení, softwaru, který by se mohl přesunout na místo testování. Přijatelný je jakýkoli počítač připojený k internetu.

Pohodlné

Pohodlné

Během testování je potřeba klikat na jedn tlačítko počítače. Můžete testovat na místě testování i na dálku (s kontrolou testované osoby pověřenou osobou nebo přes Skype) Je možné pravidelně používat stejné testy, aniž by docházelo ke snižování kvality výsledků.

Individuální

Individuální

Tato technologie zohledňuje specifické vlastnosti každé osoby před zahájením testu Lze vytvářet idividuální i skupinové testy v různých jazycích, pro různé oblasti užití, s různým obsahem testovacích témat a otázek.

Důvěrné

S ochranou soukromí

StimulTest nevyžaduje žádné osobní údaj Veškerá data jsou šifrována v průběhu jejic přenosu z osobního účtu na server a zpět (potvrzeno certifikátem). V případě potřeby mohou být všechna data uložena na samostatném serveru.

Otázky - odpovědi

1 / 5

Odborníci

Zkušení odborníci vám pomohou pochopit jakoukoli situaci - poradí, vytvoří test specifik vašich situací, provedou studii v souladu s metodikou a vysvětlí výsledek.


Vyberte si odborníka

Příspěvky na blogu

Kontroly ve společnosti NAFTOGAZ

Již více než 2 roky tato velká ukrajinská společnost s pomocí StimulTestu úspěšně prověřuje spolehlivost svých zaměstnanců předchází tak trestným činům.

Použití systému v Evropě

V roce 2018 v České republice zvítězil StimulTest v soutěži pro inovativní start-up a byl certifikován, díky čemuž se systém začal aktivně používat v zemích Evropské unie.

Prezentace pro policii

V listopadu 2018 na Policejní akademii Č proběhla prezentace technologie StimulTest pro pracovníky bezpečnostních složek ze zemí východní Evropy.

Contacts

адрес офиса

Address:

st. Legerova 356/48, Prague 2

email

Email:

Write us

- agree with our privacy policy.
To the topPage Up